Noty

no E m jmé svě Tvé po ce 1. Ot če, D lím G chvá lím, D je C no G chvá né, D Tvé jmé C če.. né. D Ot D E m na še C né. ky vy E m ja, jen le D lu Ha G R: ja, E m le ha lu D jen C zní To mé, G dík chvá ly mé. G Ha le.. D C To ly G mé. zní chvá dík

Text

1. /: Otče, chválím jméno Tvé posvěcené, Tvé jméno chválím, ať je navěky vyvýšené. :/ R: Haleluja, jen Tobě zní dík chvály mé. Haleluja, jen Tobě zní dík chvály mé. Haleluja, jen Tobě zní dík chvály mé. Haleluja, jen Tobě zní dík chvály mé.