Když Egypt je nám v patách

Text

1.Když Egypt je nám v patách, a kolem jenom poušť. Boží oblak je nám světlem a nepříteli tmou. Je jen potřeba jít, na strach zapomenout, máme jediný cíl: Zemi zaslíbenou. R: Bůh sám bojuje ten boj, Bůh sám. Bůh sám bojuje ten boj, Bůh sám. 2. Je čas přestat si hrát a začít se bít, vzít si na sebe zbroj, do bitvy s vírou jít. I když sedmkrát padneš, vždycky znovu vstaň, hlavně před hříchem dobře svoje srdce chraň.