Kéž se všichni svatí

552

Autor překladu: Karel Řežábek

Text

1. Kéž se všichni svatí radují zas, bitva je vyhrána, zvedněte hlas, ať Jeho jméno tu zní ze všech sil, hlasitě zpívejte: "Bůh zvítězil!" 2. V chrámu svém korunujte Pána, vzkříšením je spása dokonána, připoj se k nám, chceme pro Něho žít, nenechej Krále jen okolo jít. R: Ježíš, Ježíš, Ježíš, On sám, Ježíš, Ježíš, Ježíš je Pán, Ježíš, Ježíš, na věky zní, Ježíš, Ježíš,Ježíš je Král.