Text

1. Přijmi, Pane, z našich polí chléb, přijmi, Pane, z našich vinic víno, z našich polí chléb, z našich vinic víno, chléb a víno, spásy znamení. 2. Přijmi, Pane, ze svých polí chléb, přijmi, Pane, ze svých vinic víno, ze svých polí chléb, ze svých vinic víno, ať nás Tvojí mocí promění. R: Ty jsi, Pane, /: sám pravý vinný kmen. V plodech dojdou štěstí, kdo jsou Tvoje ratolesti. :/ 3. Díky za Krev za nás prolitou, díky za Tvou oběť, Pane, díky. Vždyť jen pro Tvůj kříž, jsme Ti, Bože, blíž, díky, že nám sebe nabízíš. 4. Díky, že jsi přijal úkol svůj, žes šel plnit vůli Otce svého. Z lidí že Tvůj čin sejmul tíhu vin, každý člověk je teď Boží syn.