Zpívejte Hospodinu píseň novou (Přiznejte moc)

Text

# Píseň se skládá ze 2 částí, které bývají často použity samostatně. # Zpívejte Hospodinu píseň novou Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu píseň novou, protože veliký je Hospodin, vší chvály hodný, on budí bázeň, je nad všechny bohy, veliký je Hospodin, on si zamiloval nás. # Přiznejte moc /: Přiznejte moc jeho jména, přineste dar k jeho nohám, přineste chválu do jeho nádvoří, ať sláva Boží padne na nás. :/