Text

1. Vzývám Tvoje svaté jméno, jméno Ježíš, Král, žasnu nad vším, cos stvořil a co v tobě mám. Hvězdy, slunce měsíc, moře, Tys nám, Pane dal, Z lásky, která smysl dává, Jsi za mne umíral. R: Haleluja, Ty jsi Bůh, haleluja, Ty jsi Pán, haleluja, život svůj jsem Ti dal. 2. Doufám jenom v Tebe, Pane, slovo své´s mi dal, Každý den v něm ke mně mluvíš, Jsi dobrý Bůh a Pán. Věřím, že vše, co je psáno Ty sám naplníš, z lásky, která smysl dává, jsi pro mne z hrobu vstal.