Z našich srdcí Tobě

685

Autor: Karel Řežábek

Text

R: Z našich srdcí Tobě chvála zní, Králi narozený. 1. Z lásky k nám jsi slávu nebe opustil, z lásky k nám jsi přijal tělo poníženosti, Králi narozený. Amen, amen. Amen, amen. (R:) 2. Ty jsi, Pane, přišel každé břímě nést tomu, kdo se nechá Tebou a Tvým slovem vést. Nemáme, co Tobě bychom mohli dát, jen se ke Tvé službě celým srdcem odevzdat. (R:)