Text

Požehnaný jsi, Bože, na věky, z Tvé ruky všechno máme. Požehnaný jsi, Bože veliký, ... 1. ...chléb Ti zde přinášíme. 2. ...víno Ti přinášíme. 3. ...dary Ti přinášíme.