Zpívej, brzy už přijde Pán

757

Autor: Jiří Černý
Licence: BY-SA (uv. původ, zachovejte licenci)

Noty

H m zpí při jde D Pán, A E vej, H m Zpí zy F m vej, H m br ne bi ří H m na zna me ní, F m br jde A Král. zy E při mo vy kou pe D ní, dli se a E A při chá ce kon vy tr F do vej. H m mi luj, se a E služ, mo dli

Text

Zpívej, brzy už přijde Pán, zpívej, brzy už přijde Král. Září na nebi znamení, přichází vykoupení, modli se a miluj, modli se a služ, do konce vytrvej.