Text

/: Tvůj plamen, osvěcuje naši tvář, Tvůj plamen, dává oslnivou zář, Tvůj plamen, mocí Ducha vylitý, Tvůj plamen, máme v sobě ukrytý. :/ /: Dej nám, Otče náš, ten plamen vznítit v žár. Dej nám, Otče náš, být světlem Tvým a hřát. :/