Text

KYRIE /: Kyrie eleison. :/ /: Christe eleison. :/ Kyrie eleison. Kyrie eleison. SANCTUS /: Svatý, svatý, svatý, Pán Bůh zástupů, plná jsou nebesa, zem Tvojí slávy. :/ /: Hosana, hosana, zní Bohu na nebi. :/ Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech. Svatý, svatý, svatý, Pán Bůh zástupů, plná jsou nebesa, zem Tvojí slávy. TAJEMSTVÍ VÍRY Tvou smrt zvěstujeme, Tvé vzkříšení vyznáváme, na Tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. AGNUS DEI /: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. :/ Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.