Text

1. Výkřik země k nebi letí: Přijď, Pane, k nám! Zpívá ze rtů Božích dětí: Přijď, Pane, k nám! Připrav půdu úrodnou v srdcích, jež se nabídnou dnes nést tě dál. 2. Pán chce vejít, pozvěme ho: Přijď, Pane, k nám! Stojí v branách srdce tvého: Přijď, Pane, k nám! Očisťme se pokáním před velikým setkáním, ať Pán smí dál.