Text

R: Svý kroky rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej, Chválama rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej. 1. S: Vzdejme Pánu díky, V: Vzdejme Pánu díky, S: za vše co nám dává, V: za vše co nám dává, S: za vše co nám bere, V: za vše co nám bere, S: patří Pánu sláva. V: patří Pánu sláva. S: Vzdejme Pánu díky, V: Vzdejme Pánu díky, S: že se stará aby, V: že se stará aby, S: nepropadli smrti V: nepropadli smrti S: jeho lidé slabí V: jeho lidé slabí 2. Vzdejme Pánu díky, novou cestu klestí V době která zná jen pomíjivé štěstí. Vzdejme Pánu díky, křížem přišel říci, já jsem cesta, pravda osvobozující. R: 3. Vzdejme Pánu díky, zdroji pravé spásy, doutnající oheň láska neuhasí. Vzdejme Pánu díky jako děti Boží, že v člověku láska lásku stále množí. R: 4. Vzdejme Pánu díky, burcuje svým slovem: Starej svět už umřel, my žijeme v novém. Vzdejme Pánu díky, mění dávné řády, Bůh už není v dálce, Kristus žije tady. R: