Noty

H no na ol E tář, E Dej chléb, H tář, H na ol E ce E srd H dej své F m dar nej vět ší, A dej vot, ži svůj C m H sus 4 les H ti. H D dej své bo mu i

Text

Dej chléb, víno na oltář, dej své srdce na oltář, dej svůj život, dar největší, dej mu i své bolesti.