Chvalte Pána, všichni lidé

Noty

li ni dé, te 1. Chval všich na, te chval na, vel cí, ma vej me, zpí ho pří chod tej me. všich ni li je dé,

Text

1. Chvalte Pána, všichni lidé, velcí malí, zpívejme, chvalte Pána, všichni lidé, jeho příchod vítejme. /: Aleluja :/ 2. Ty jsi, Pane, přítel dětí, ty jsi náš a my jsme tví, jdeme s tebou a ty s námi do Božího království. /: Aleluja :/ 3. Pane, ty máš všechny klíče ke všem srdcím dětí svých, kde se šíří tvoje láska, mizí sváry, zlo a hřích. /: Aleluja :/ 4. Ty nám, Pane, dáváš radost, dej, ať s námi zůstane, kdo tě potká a je smutný, ten ať plakat přestane. /: Aleluja :/ 5. Vše, co dýchá, ať ti zpívá, kdo má sluch, ať naslouchá, kdo má oči, ať se dívá na tvá díla úžasná.