Buď vůle Tvá (Bože Otče)

1038

Autor: Jiří Černý
Licence: BY-SA (uv. původ, zachovejte licenci)

Noty

če, že Ot Tvá Bo Buď Tvá, le kr po mem. le stá mým se

Text

Buď vůle Tvá, Bože Otče, Tvá vůle ať se stává mým pokrmem.