Noty

no jmé tvé, E m se svěť R: Ot po náš če E m bes D ký, C ne E m tvá. le D buď E m tvo přijď je ství, lov C krá bou zí, E m pro se kde tvůj lid D 1. Tam, cích C v srd všech D tam, tvůj E m chrám, kde ros te D D C E m tvá! le tvých D C tvá, D le E m

Text

R: Otče náš nebeský, posvěť se jméno tvé, přijď tvoje království, buď vůle tvá. 1. Tam, kde tvůj lid se probouzí, tam, kde roste tvůj chrám, v srdcích všech dětí tvých ať vítězí vůle tvá. ať vítězí vůle tvá! 2. Tam, kde Duch svatý přichází, dary své rozdává, jaká je teď vůle tvá? Co dal jsem ti, předávej dál, co dal jsem ti, předávej dál! 3. Někdy mne zkoušky tak svírají, padám a prohrávám, řekni, jak vůle tvá zní? Bojuj až do vítězství, bojuj až do vítězství! 4. Pane, můj bratr mne nemá rád, za zády mne pomlouvá, toužím teď vůli tvou znát. Odpusť mu tak, jako já, odpusť mu tak, jako já!