Probuzení

1115

Autor: Pavel Těšík

Noty

probuzeni-sbor-new.pdf
Instrum. soprán, alt, tenor, bas
Autor Adorare

Text

1. Někdy se ptám, slyšíšli vůbec, když Tě volám? Jestli zlobíš se, když neodolám? Zase topím se v hříchu a pak hledám Tě v tichu, Ty víš, že mám strach, když jsem sám. A mám pocit, že už nejde klesnout níže. Proč by ses měl sklonit, abys mi byl blíže? Nejvyšší Pane a Králi, Ty jsi hoden vší chvály a já jsem jen prach. A z neklidného spánku procitám, v lehkém vánku náhle slyším, že odpovídáš. R: Vždyť Ty mě znáš. Vždycky jsem byl součástí Tvého plánu. Snad nenecháš bloudit mě nocí, veď mě vstříc svému ránu. A když přijdou zkoušky, půjdu snad roklí temnou, nechci se bát, dej mi znát, že jsi se mnou. Znát, že jsi se mnou. 2. Jindy se ptám, má život vůbec nějaký smysl? Jestli trápí Tě, když přijde mi na mysl neodbytné být či nebýt a jestli dáš sílu přežít, než přijde můj krach? Když se vzdám, jestli nabídneš mi zas pomocnou ruku? Jestli nepřeslechnu Tvé volání v hluku? A jestli jsi na mé straně, když váhám na hraně jako sebevrah? A z neklidného spánku procitám, v lehkém vánku náhle slyším, že odpovídáš. R. B: Už vím, Ty jsi život, Ty jsi vykoupení, svou obětí přikryl jsi moje provinění. Ty dáváš víru, která všechno mění, z Tvých rukou přijímá duše uzdravení. A když přijdou zkoušky, půjdu snad roklí temnou, nechci se bát, dej mi znát, že jsi se mnou. Znát, že jsi se mnou.