Adorare

kapela

O kapele
Jsme křesťanská hudební skupina, hrající především vlastní tvorbu. Naše žánry se pohybují někde mezi rockem a popem, ovšem někdy si troufneme i na složitější muziku. To vše se odvíjí od místa, odkud pocházíme. Z Valašska. Tam se rodí i texty a aranže písní. Zpíváme o Bohu. Tak, jak nás to naše babičky učily. Nejsme profesionálové, většinou ani neumíme noty. Pouze hlásáme evangelium formou nám nejbližší. Nemáme žádné vysoké cíle ani si nechceme nic dokazovat. Pouze se necháváme vést. Je jenom na Něm, jakým směrem.
Autorské písně
Abba
Ahoj, ahoj, Ježíš je dobrý
Anděle Boží
Ať Tě, Hospodine, velebí národy
Blaze tomu, jehož hřích je přikryt (Žalm 32)
Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina (Žalm 1)
Buď vůle Tvá (Přes údolí, úpatí hor)
Budu tě chválit
Celým srdcem
Cesta života
Chceme Ti děkovat
Chci Tě chválit
Chválu vzdám
Difuze
Divotvůrce
Hledání
Holubice
Hosana (Sláva Králi mému)
How many times
Hvězda
Hymnus k Duchu Svatému
K vodám (Země zaslíbená)
Kdyby čas nebyl
Když padám
Koleda
Královna po tvé pravici (Žalm 45)
Kruhová mříž
Malířem nebe (Žalm 19)
Maria (Za nás oroduj, Maria)
Marie Magdaléna (Den už se probouzí, temnota slábne)
Marnotratný syn (Odpouštím)
Miluj život svůj
Modlitba
Možná (nenarozeným dětem)
Můj Bože
Mým Bohem je Láska
Na oltář
Naslouchám (Mé sny znáš)
Neboj se žít
Nech se vést
Nejistota
Neobyčejní (Obyčejná dívko z Nazareta)
Neopakovatelný
Nevinný
O dobrém pastýři
O lásce
O Marii
Odevzdávám
Odpověď
Ozeáš
Píseň zástupů
Poklady
Poslání
Pospíchej
Požehnání (Za úsvitu, při stmívání)
Požehnání
Požehnaný (Stojím a poslouchám)
Přijď (Chci víc Tě znát)
Přikázání lásky (Milujte se navzájem)
Probuzení
Prosba za proměnu
Ptám se ptám
Půvab
Řeknu všem
Ruku svou mi dej
Rutina
Samota
Sen
Slovo se stalo tělem (Na počátku)
Souboj
Spasení
Spojme srdce (Hymna Biscup 2022)
Stále víc (V temné noci…)
Svatá nekonečná
Svatební (Tento prsten ať je znamením)
Svoboda
Tady stojím
Tajemství nejvyšší
Tichý hlas
Ty jsi láska
V otázkách
Velký pátek
Veni Sancte Spiritus
Venimus adorare
Víra
Volání (Jsem zrnkem prachu)
Vyvýšený
Vzpomínka
Zítřek
Zůstávám
Regenschori 2024