Text

1. Za úsvitu, při stmívání,  provázej nás svým požehnáním, ať začneme den, i usneme s tvým  obejmutím, v tvém náručí, náručí. R: Chválu zazpívám Pánu mém,  jen on mě zná, sebe sám mi dává. Zpívám, dech mi dochází, jsem plný frází, co o lásce znám, Tak jen chválím. B: Hosana, hosana, hosana, hosana