Odpověď

Text

1. Přijdu zas, řekl jsem a odešel, dál a dál. Jsem to já, vím, hluchý čas jsem žil, pořád. V bludném kruhu snil a zpátky vracel krok, co noha nohu mine. V bludném kruhu žil, když jsem neprosil. Teď odpověď chci znát. Vidíš nás, a znáš, někdy chcem´ žít, víc a víc. Který z nás má s Tebou cestou jít? V chladném šeru byl, kdo neznal ruce Tvé, že hřejí, jistotu mám. Nejsou jen slova, jsou skutky, já vím. Však poznej si to sám. 2. Přijdeš zas, řekl jsi – jen Ty svůj lid znáš. Kdo jsem já? Vím, nikdy nemlčíš pro nás. Já v temné noci skryl, co lidem nesměl říct, v temné noci skryl, když jsem nevěřil, že odpověď mi dáš. Vidíš nás, a znáš, někdy chcem´ žít, víc a víc. Který z nás má s Tebou cestou jít? R: Kde je vůle Tvá? V srdci bije mém. Přiznávám a vím, že ne před tisícem let, ale tady, rovnou a teď Tobě záleží na nás! Tobě záleží na nás! Neboť Tys miloval, miluješ a milovat budeš nás zas. Tobě záleží na nás! Tobě záleží na nás! Tobě záleží na nás!