Ruku svou mi dej

Text

1. Dej mi ruku svou a vyjdi se mnou tam, kde štěstí domov má, kam láska chodí spát. Neboj se, já vím, ta cesta daleká i kříže přináší, je těžká kolikrát. Tobě se odevzdám, Tebe přijímám a chci ti slíbit víc, budu s tebou v dobrém i ve zlém. Tobě se odevzdám, Tebe přijímám a chci ti slíbit víc, budu s tebou žít. R: Ruku svou mi dej, ten prstýnek je tvůj a moje srdce též, já po tvém boku půjdu každou cestou rád. Bůh nám požehná a bude s námi žít, je s námi každou minutou.