Noty

je Bůh, nán E A 1. po žeh rod ná, D je kde zem ú F m tam, vá, E žeh po A hoj nost pře tam, kde 2. A nán žeh po Pán! nán buď D D kde je zem ne vlí dná, E F m tam, je Bůh, lá, prah E žeh po A žíz vy še du Vše co A váš Pán! nán D buď mám. D s dí ky při E ze F m svých dla žeh E v po ní, chno níš A Vše Buď R: po žeh na lu Ti vzdám. D F m chvá buď po žeh E na jmé no A slav Tvé, jmé A na slav no Tvé, F m Pán. Buď po žeh D Pán. D E na F m sva Buď po žeh E vez meš sám můj a Dáš B: A A v mém srd stá ci le F m pád těz ství, D i ní. D va žeh slo F m jen E zní

Text

1. Ať požehnán je Bůh, tam kde je zem úrodná, tam kde hojnost přebývá, požehnán buď Pán! 2. Ať požehnán je Bůh, tam kde je zem nevlídná, má duše žízní vyprahlá, požehnán buď Pán! Vše, co dáváš ze svých dlaní, s díky přijímám. Všechno měníš v požehnání, chválu ti vzdám! R: Buď požehnané svaté jméno Tvé, Buď požehnaný Pán! Buď požehnané svaté jméno Tvé, Buď požehnaný svatý pánů Pán! 3. Ať požehnán je Bůh, když slunce svítí nad hlavou a život zdá se zábavou, požehnán buď Pán! 4. Ať požehnán je Bůh, když dny jsou plné strádání, když žal se skrývá v dávání, požehnán buď Pán! Vše, co dáváš ze svých dlaní, s díky přijímám. Všechno měníš v požehnání, chválu ti vzdám! R: B: Dáš a vezmeš sám můj pád i vítězství, v mém srdci stále zní jen slova žehnání. R: