Text

1. Celým srdcem, Bože, Ti chválu vzdávám. Celým srdcem, Bože, žalmy Ti zpívám. Klaním se Ti před Tvým svatým chrámem, do Tvých rukou život svůj odevzdávám. R: Požehnaný je Hospodin Bůh. Požehnaný je Syn i jejich Svatý Duch. V jeho jménu kráčet po cestách, jež dovedou mě tam, kam bez rozdílu každý je zván.