Budu tě chválit

1130

Autor: Petra Ambrosová

Text

R: Budu Tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. 1. Chci chválit Pána, On mi dal sílu, do srdce vložil naději, víru, naději, víru. 2. Uzdravil duši, obvázal ránu, a proto zpívám: Raduj se v Pánu! Raduj se v Pánu!