Text

1. Kde je zápis ptačí melodie? Kam odlétají před zimou? Kdo tvary vloček navrhuje? Vždyť samy se krášlit nemohou. Já nevěřím, že svět vznikl sám , že roztočil se, jako věděl by kam, kdo zapálil Slunce a odraz daroval vodám? R: Nevěřím, že svět vznikl náhodou. Tuším, že existuje ten, kdo duším dal nádobu nádhernou. 2. Řekni, kdo vše vytvořil, spustil světa hodiny? Kdo oceány osolil, zasel trávu do pevniny? Jak věřit tomu tvrzení mám, že člověk jen tak stvořil se sám, že zapálil Slunce a odraz daroval vodám? 3. Podívej se na lilie, krásným šatem zdobené. Když i o ně někdo pečuje, tak co teprve o tebe...?