Noty

nu, pro di to po že je Chvá 1. A te Hos lu vzdej sr lo den ství je věč je ho G mi brý! do te vzdej lu Bo hu né! Chvá A A věč sr den lo ství je né! hů! bo ho G mi Je nů! ho Je te nu Chvá lu vzdej ko Je On di li ve G mi sr lo věč A né! den ství je A věč den sr lo ství je né! vy! di mi G Je ho C / D ne be, nad je ze ja ko R: ko Ja so ko D vy be, ne C / D tak se nad je ze ko so D vy D kle lo sr den ství ne. nad F mi Tvé mi G ob vo dách pře kle nul lo hou na A Ze 2. mi svět či nil ve li la G A U by ve vlá dlo a dne G A ce Slun zdy a a hvě by vlá dly G síc A A věč sr den lo ství je ci v no ho mi G Je ni že roz po mněl se by li po A Když 3. jsme A A nás G na G A tiv kům vy rval pro šim na nás krm G po Veš tvor mu stvu ke bes Bo hu ne Je ho A lu vzde Chvá jte věč A je sr den ství mi G lo

Text

1. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý! jeho milosrdenství je věčné! Chválu vzdejte Bohu bohů! Jeho milosrdenství je věčné! Chválu vzdejte Pánu pánů! Jeho milosrdenství je věčné! Jedině On koná veliké divy! Jeho milosrdenství je věčné! R: Jako vysoko je nad zemí nebe, jako vysoko je nad zemí nebe, tak se nad námi Tvé milosrdenství klene 2. Zemi na vodách překlenul oblohou Učinil veliká světla Slunce aby vládlo ve dne Měsíc a hvězdy aby vládly v noci Jeho milosrdenství je věčné R: 3. Když jsme byli poníženi rozpomněl se na nás A vyrval nás našim protivníkům Veškerému tvorstvu dává pokrm Chválu vzdejte Bohu nebes Jeho milosrdenství je věčné R: