Text

1. Máš v duší píseň andělských zvonů, máš v duši bolest těch nejkrásnějších tónů. Máš v sobě sílu, po které se touží, máš v sobě naději pro ty, kdo se souží. R: Maria, s Tebou, Maria, království lásky se otvírá, Maria, s Tebou, Maria, království lásky se otvírá. 2. Máš v duši příslib nebeského štěstí, máš v sobě naplnění spasitelných zvěstí, máš v sobě lásku pro ty, kdo Tě hledají, máš v sobě lásku pro ty, kdo Tě volají. R: 3. Požehnej mé kroky, požehnej má ústa, žehnej každé písni, ve strunách mých zůstaň, kytice veršů nejkrásnějších květů, patří tobě, Maria, Božímu světu. R: