Učedníci

kapela

Související autoři: Josef Hrubý
Autorské písně
Amalek
Asteroid
Až zazní hlas zvonů
Bílá labuť
Bílá růže
Blahoslavenství
Bouře
Brány
Bůh
Bůh to kázal
Cesta zbrojnošů
Čí je to dílo
Co všechno stvořil Pán
Dál při mně stůj (Viděls můj příchod)
Dítě
Dopřej, Pane, lásku
Dům zavoní (Poslední večeře)
Dvacet šekelů
Džbán
Egypt
Farao (Je mocná naše říš)
Herodes
Hledáme
Jak bych tu už byl
Jan Křtitel
Je klid a mír
Je révou nám
Jedno moře
Jen kapek pár
Ještě smím tu s vámi být
Ještěří blues
Ježíšův křest
Jidáš
Kalich pána
Kam to lidi pospícháte
Kámen
Karavana velbloudí
Kde jenom jsi (Ke Golgotě kráčí)
Kdo je zván
Kdo?
Když Ježíše odsoudili
Klárka
Království a král
Kříž (Trním, blátem jsi šel)
Labyrint
Mana
Manasse a Efraim
Maria (Večer nad krajem)
Mariin chvalozpěv (Duše má velebí Pána)
Máš v duši píseň (Maria, s Tebou Maria)
Matka pláče
Měsíček (Země jak slunko nad obzory vychází)
Mít tak život
Modlitba (Pane, učiň mě nástrojem pokoje)
Modlitba v Getsemane
Mojžíš
Na počátku věků
Na prahu života
Na rozcestí
Narodil se krásný Syn
Neplač víc, matko má
Nezvaný host
Obrácení
Opatrujte vaše děti
Pastýř
Petrovo zapření
Pevný řád
Pilát
Podivnej houf
Pokušení
Potifar
Potopa
Před námi kráčí
Předpověď o utrpení
Přijdou všichni, kdo ti rozumí
Proč skryla tvář
Prorok
Řekni sám (Řekni sám jak málo zbývá ke štěstí)
Rozhoupám zvony
Rušno ve Spoletským údolí
Safenat Paneach
Sen (Josef Egyptský)
Sen (Bílá růže)
Seventeen
Sírius
Škola
Slyš hlas Pána
Sochy
Sodoma
Stůj (Stůj, jsi tak smutný)
Tak zvednem se a jedem
To může za to Bůh
Učedníci
Uzdravení
V nebi to krásně zní (Slzičky deště padaj' podél skal)
Vězeň
Víš, Pane
Volá nás věčný Pán
Volám Haleluja
Z jednoho stolu
Zemi pokryl šedej stín
Zvěstování
Překlady
Regenschori 2024