Text

1. Boží království se blíží k nám, kdo nevěří, hle, přichází sem Pán. On je klíčem od nebeských bran, říkám vám, není snadná cesta tam. R: Syna člověka já vítám mezi náma, dnes křestní oběť má být vykonána. Je nesnadné to pochopit, od tebe měl bych dát se křtít. 2. Ať vykonáno jest, co má se stát, i svůj díl já smím teď Bohu dát. Celým světem zpráva proletí, dar Ježíšův je čistou Boží obětí. (R:) C: Ať vykonáno jest, co má se stát.