Text

R: Kalich Pána ti je společenstvím oběti s Beránkem. 1. Co jen já mohu svému Pánu dát za vše, co on pro mě vykonal. Přijmu kalich vykoupení, budu zpívat o skutcích spasení. R. 2. Jak cenné je v očích Pánových strádání jeho dětí, k nám syn z Otce vstal, k nám promluvil a vše, co nás tu poutá, krví smyl. R. 3. Já oběť svou nabízím, díkůvzdání, jak jen málo umím dát na oltář, vše, co mám, ať má Pán, abych nechyběl, abych v nebi Pána s vámi chválit směl. C: Kalich Pána ti je společenstvím oběti s Kristem Ježíšem, on je Beránkem, náš Pán.