Text

1. V dálce slunko se zdráhá světlem polít ospalou zem. Vím, čeká první i pátá, i sedmá, kolik je jich jen, ovečka nový zas den. Můj Otec mi říká, jseš Syn můj, tvé proto ovečky jsou, otevři ohrady ať volně za Pánem svým vyběhnou, ó za Pánem svým vyběhnou. R: Laj lalalalajlajlaj___ 2. Zaveď je do pastvin hojných, nauč je loukou se brát, sám šlapej s nimi tou strání, ať poznají, že je máš rád, ó poznají, že je máš rád. Pak kdyby ses ocitl v léčkách a musel jsi opustit svět, že bojovals ve vlčích smečkách, věrné ovečky vrátí se zpět, domů zas vrátí se zpět. (R:)