Text

Víš, Pane náš, o čem sním asi já, když syn s bolestí na dlaních mi umírá. Víš, co on sám si jen teď může přát, nic víc, než jen to, aby měl ho někdo rád, ať může odejít za tebou do království, ať může odejít za tebou do království.