Volá nás věčný Pán

2238

Autor: Učedníci

Text

1. Až ti jednou bude nejhůř, až tě člověk opustí, až pocítíš, že jsi sám, až tě potká neštěstí, zamyslíš se nad tím, zad je život marností, chcešli zbytečností žít či radostí. R1: Volá nás věčný Pán, oporou vše je nám, volá nás, volá nás, volá nás věčný Pán. 2. Kdyby každý člověk věděl, co je láska, sobectví. Kdyby na druhého hleděl s úctou jen, ne závistí, nepoznal by marnost, krutý beznadějný žal, kdyby věřil, stojí za ním mocný Král. R2: Volá nás věčný Pán, oporou všem je nám. Kdo všechno kolem stvořil, od atomu po vesmír. Jenom on je věčné štěstí, věčný mír. 3. Tak jen neváhej a zpívej, píseň, která nekončí. Kde je radost, tam se přidej, tam je láska, přátelství. Ať tě matka chová nebo ať máš šedej vlas, život opři o tu nejpevnější hráz. R2: Volá nás věčný Pán, oporou všem je nám. Kdo všechno kolem stvořil, od atomu po vesmír. Jenom on je věčné štěstí, věčný mír. R1: Volá nás věčný Pán, oporou vše je nám, volá nás, volá nás, volá nás věčný Pán.