Text

1. Tak ty jsi Boží Syn, ukaž ňáký znamení, víš, já ti nevěřím, učiň chleba z kamení. Hle, podívej, ta věž, dolů vrhni se a hned, dokaž, že nejsi lež. Tvá slova jsou jak jed. 2. Hle, vidíš království, můžeš bohatou mít říš, to vše ti mohu dát, když se mi pěkně pokloníš. Tak přeci neváhej, co mít chceš, jen si vem a život užívej, vždyť ti patří celá zem. 3. Chceš chléb mít, tak se div, to dávno psáno jest, člověk jen chlebem není živ, tak nač tu chystáš lest. Chceš vidět z věže pád a já ti říkám hned, psáno: Boha, svého Pána, nebudeš pokoušet. 4. Ty palác svůj si nech, i zlatou mocnou říš, psáno: Boha jen ctít budeš, jen jemu se pokloníš. Ti, kdo za mnou chtějí jít, budou i pokušení mít, jen, kdo chce zvítězit, může věčný život mít.