Text

1. Slyšte zvěst, kdo přijde k nám, brzy sestoupí Pán sám. Čiňte všichni pokání, které duši ochrání. Slyšte, brzy přijde ten, střevíc zouvat jsem mu nehoden. Já křtím tím, co dá se pít, on Duchem svatým bude křtít. 2. Strom, jenž duchem usychá, ten se spásy načeká. Už se, lidi, netrapte, cestu Páně připravte. Ten, kdo za mnou přichází, nenechá nás v nesnázi, On dar lidstvu všemu dá, On je silnější než já.