Text

1. Tak ty jsi prý ten velký král, ten král židovský, ukaž, ukaž, kde ty máš, to svoje království, to svoje království. Prý zde pobuřuješ lid a tři dny stavíš chrám, za co mám tě odsoudit, za co zbičovat tě mám, za co zbičovat tě mám. 2. Slyš, co venku děje se, co davy chtějí mít. Slyš, jak každý chvěje se, tvůj život chtějí vzít, tvůj život chtějí vzít. Propouštím tě, jdi si sám, já nechám tě jen zbít, se smrtí tvou však, já, Pilát, nechci nic už mít, nechci nic už mít. F: "Mé království není z tohoto světa"