Text

1. Ježíš vyvolil si dvanáct učedníků a říkal: Nebojte se farizejských zvyků. /: Pravda je jediná a ten, kdo ji zná, pravou láskou oplývá. :/ 2. Petra, Jakuba, Filipa a Ondřeje, Tomáše, Matouše, Jana, Bartoloměje, /: Jakuba Alfeova, Judu Jakubova, Jidáše, také Šimona. :/ 3. A spolu nerozlučně zemí procházeli a pro každého vlídné slovo, pomoc měli. /: Co je žal a hřích, co zas radost a smích, všechny učil v podobenstvích. :/ 4. A proto z celé země lidé přicházeli a písně chvály ze srdce Mu rádi pěli. /: Protože každý ví, On je Uzdravení pro nové pokolení. :/