Předpověď o utrpení

2014

Autoři: Josef Hrubý, Učedníci

Text

1. Ještě smím tu s vámi být, ještě smím tu víno z kalichu pít, než přijde onen den, pravý k lásky obětem. 2. Ještě smí hlas můj tu znít, ještě říkat smím, co je to věčně dál žít, lásky dar jak dát a pro Otec má nás rád. 3. Jeruzalém v dáli ční, tam stát se má, co nikdo neví, jen já a Otec můj, Bože, jen se nevzdaluj. 4. Syn Tvůj chce tam jít, tam, kde budou bičem ho bít, pak ukřižován, po třech dnech zas přijde k vám.