Text

1. Otče můj, musím pít kalich svůj, jak chceš sám mou tíseň ulehčuj, mám se dát těm, kdo mě budou hnát, v lásce tvý nemám se čeho bát. R: Otče náš, jenž jsi na nebesích, krví svou vykoupit všech chci hřích. Otče náš, posvěť se jméno tvé, vracím se do země nebeské. 2. Andělů už chór tam v nebi zní, Syn jsem Tvůj, první i poslední. Modlitba mi síly nové dá, staniž se, můj Otče, vůle Tvá. (R:)