Bůh to kázal

2361

Autoři: Učedníci, Josef Hrubý

Text

1. Mojžíš, Mojžíš, stále Mojžíš, slyším jen moh být králem, králem, egyptským králem, vládnout všem. R: Bůh to kázal, abych šel před zvůlí model chránit Izrael otroctví lidu spálit na popel už je ten čas. 2. Slábne, slábne, Egypt slábne, už jen chřadne zem, ten kdo vládne, vládne, ten, kdo vládne, účty složí všem. (R:) 3. Mojžíš, Mojžíš, stále Mojžíš, už se chvěje zem, rány, rány, Egypt rány sčítá k obětem. R: Bůh to kázal abych šel, před zvůlí model chránit Izrael, otroctví lidu spálit na popel. Bůh to kázal abych šel, před zvůlí model chránit Izrael, otroctví lidu spálit na popel už je ten čas.