Dům zavoní (Poslední večeře)

490

Autor: Josef Hrubý

Text

1. Dům zavoní večeří poslední Pán chléb nám dá, v němž On sám zůstává. Chléb rozdává, přichází loučení "Zde, Tělo mé a skrze ně odpuštění. R: Chcem, každý z nás, spatřit zem plnou krás, Ježíš je klíč. 2. Číš pozvedám, k přátelům promlouvám: "Zde, Krev je má, jež za vás se prolévá." Láskyplné Kristovo učení Všem Slovo Tvé přináší spasení . R: