Text

1. Proč ten šum tak náhle lidem hnul, proč můj zrak na hvězdě ustrnul, kdo ví, kdo zná. Kdo je v této zemi mocnější, kdo můj trůn získat chce ze strany protější, kdo ví, kdo zná. R: Všichni volají: "Přichází král". Raděj každému hlavu bych sťal. Co a kde se teď mohlo jen stát, o svůj trůn že musím se bát. 2. Prý král židovský se narodil, tak abych šel, abych se mu poklonil i já, i já. Mudrcové nic už nedbejte, do paláce za ním teď rychle spěchejte, ať vím, kam dary své mu dám. (R:) 3. Herodes začal se o žezlo bát, jeho krutost zas dostala hlad. Vezmi Marii, Dítě; Egypt ukryje vás, až ti řeknu, tak vrátíš se zas. Vezmi Marii, Dítě; Egypt ukryje vás, až ti řeknu, tak vrátíš se zas. (R:)