Jidáš

2343

Autoři: Učedníci, Josef Hrubý

Text

1. Jen pojďte, pojďte, žoldnéři, Ježíše v hrsti mám, za třicet skromných stříbrných, za třicet vám ho dám. Vezměte meče s holemi, ať není žádný strach, aby nám mezi přáteli, aby nám neuplách. Jidáš již v čele tažení vykročil na povel, Ježíš už ví to: "Zdá se mi, přichází čas, abych šel." 2. Mistře, buď pěkně pozdraven, horká dnes bude noc, ukáží tobě žoldnéři, kdože má v zemi moc. Hle, zde je prý král židovský, urozený to stav, kde však má to své království, kde má svůj královský háv. Ježíše hned se chopili, v žalář před soud pak s ním, neboť je tuze nemilý otylcům farizejským