Text

1. Dlouho již hřích tvým lidem zmítal, dlouho již smrt přinášel, než Tvůj hlas nás do království vítal, než nám brány otevřel, než nám brány otevřel. R: Volám Halleluja, slyším Halleluja, volám Halleluja, Halleluja, Halleluja. 2. Dlouho již lid zraňoval Tvou lásku, dlouho již nenáviděl, život svůj tak snadno dával v sázku, nářek dětí neslyšel, nářek dětí neslyšel, R: 3. Dlouho již v beznaději lid se ztrácel, dlouho již Tě odmítal, přišel čas, aby k Tobě se zas vracel, dík svému Tvůrci aby vzdal, dík svému Tvůrci aby vzdal. R: