Prosba za proměnu

Text

1. Otevři oči mé i druhých, ať uzřeme bídu chudých. Dej, ať nejsme zaslepeni lhostejností, nauč nás žít podle Tvého přání, doveď nás ke svatosti. Dej nám milost obrácení, dej nám sílu k napravení. 2. Otevři ústa má i druhým, vždyť bez lásky svět se stává krutým. Dej, ať nejsme umlčeni pohrdáním, nauč nás žít podle Tvého přání, plnit Tvá přikázání. R: Proměň srdce zatvrzelá, ať je naše láska bdělá, ať jsme plni odhodlání dávat lásku bez váhání. 3. Otevři uši mé i druhým, ať k lásce Tvé svět není hluchým. Dej ať nejsme hluší v našem naslouchání, nauč nás žít podle Tvého přání, slyšet Tvé zavolání. (R:)