Požehnaný (Stojím a poslouchám)

290

Autor: Jan Vaněk

Noty

seň tu o ťát Sto C maj jím chám pos a lou chám jím a pos lou tu Sto C maj ku. ku. ťát o seň

Text

1. Stojím a poslouchám tu píseň věků o děťátku, co pro všechny dnes přišlo k nám, však pro mnohé jen na památku. Bolest bytí teď musí nést i radost lidskou prožívat. Lidskými sny může snít a Boží láskou milovat. R: Požehnaný , Bože, svatý se skláníš k nám. Požehnaný , já Tebe, Králi přijímám. Láska přichází, bídou vítaná, v dítku bezbranném, tolik zranitelná. 2. Kolik touhy může mít láska, která chce se dát. Když rozhodla se ponížit a v člověku přebývat. Narozený je Bůh sám, světu dán je Boží Syn. S láskou darován, bude nám všem spasením.