Text

1. Děkuji ti Bože za dary, za život, který si mi daroval. Za svobodu za věrnost, kterou ty mi poznat dáváš. 2. Děkuji ti Bože za lásku, že mě učíš všechny milovat. Být na vítězné straně, kterou jsi vybojoval. R: Všechno mé je Tvé, má vděčnost patří Tobě. Vzdávám Ti chválu, jméno Ježíš buď vyvýšené. 3. Děkuji Ti Bože za radost, za přátelství za rodinu. Za tvou nekončící milost, že mě očisťuješ od hříchů. R: Všechno mé je Tvé, má vděčnost patří Tobě. Vzdávám Ti chválu, jméno Ježíš buď vyvýšené. Všechno mé je Tvé, má vděčnost patří Tobě. Vzdávám Ti chválu, jméno Ježíš buď vyvýšené.