Samota

Text

1. Cítím se sám, cizinec v městě, co dobře znám, bloudím. Jsem jiný ve světě kopií. Bože, proč jsi to dopustil? R: Kráčel s tebou, tys to nepochopil. Stejnou cestou utíkáš. Neschováš se, není kam. Čeká, volá, hledá tě v temnotách. 2. V temnotě tvé, v koutě pokoje samoty svítá. Záclony smutku kryjí okna pokoje. Odestři, člověče!