Text

1. Kolik smutných očí bloudí tmou, hledají cestu za Tebou. Já mám je k Tobě vést, k Tobě, Pane, vést je mám já sám. 2. Říkat lidem, že se zázrak stal, život svůj, když jsi za nás dal. Jásat, zpívat a hrát, i ve chvílích trápení mít rád. R: Každý máme úkol v tomto světě: Boží lásku kolem rozdávat. Když nevíš kudy dál, kráčí před tebou tvůj Pán, On ti dávno správný příklad dal. Když nevíš kudy dál, kráčí před tebou Tvůj Pán, který všechny k lásce povolal R: Každý máme úkol v tomto světě:(Já mám poslání.) Boží lásku kolem rozdávat.(Hlásat lásku lidem všem.) Když nevíš kudy dál, kráčí před tebou tvůj Pán, On ti dávno správný příklad dal.(Příklad lásky dal ti Pán.) Když nevíš kudy dál, kráčí před tebou Tvůj Pán, který všechny k lásce povolal 3. Kolik prázdných srdcí umírá, před Tebou brány zavírá. Já mám klíčem jim být k lásce, kterou dáváš nám Ty sám. 4. Světlem světa, solí země být nevím, jak úkol vyplnit. Když cítím samotu, strach, v Tobě sílu nacházím, vždyť vím. (R:) C: On nás všechny k lásce povolal.